Noong Digmaang Sibil, Ano ang Mga Kalamangan ng Timog Sa Hilaga?

Moment Editorial/Getty Images/Moment Mobile/Getty Images

Ang Timog ay may maraming mga pakinabang sa Hilaga, kabilang ang higit at mas mahusay na mga pinuno ng militar at mas mahusay na kagamitan sa simula. Mayroon din silang libreng paggawa sa bahay sa anyo ng mga alipin upang sila ay pumunta sa digmaan nang hindi nababahala sa kanilang mga sakahan.Inakala ng maraming tao na dapat ay nanalo ang Timog sa Digmaang Sibil sa kabila ng kinalabasan nito. Karamihan sa digmaan ay nangyari sa Timog, kaya ang mga lalaking ito ay nagtatanggol sa kanilang mga tahanan mula sa pinsala. Bilang karagdagan, ipinagtatanggol nila ang kanilang paraan ng pamumuhay dahil marami ang malalaking magsasaka ng bulak na nangangailangan ng mga alipin upang makumpleto ang trabaho.

Pangalawa, marami sa mga kalahok ay mas handa kaysa sa mga nasa Hilagang bahagi. Marami ang nakipaglaban sa Mexican-American War at natutunan na ang mga pangunahing kaalaman sa labanang militar. Mas mahusay din silang kagamitan, na nakuha ang kanilang gantimpala mula sa mga tropang Amerikanong Mexicano na kanilang napatay o nabihag.