Paano Ako Makakahanap ng Isang Lumipat?

Erich Ferdinand/CC-BY 2.0

Hanapin ang kasalukuyang address ng taong lumipat sa pamamagitan ng pagpapadala ng liham sa huling alam na address ng tao, pagsusuri sa mga social media platform o paggamit ng database ng online address. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa magkakaibigan at miyembro ng pamilya at maghanap sa mga rekord ng hukuman.pwede bang kumain ng gawgaw

 1. Ipadala ang sulat

  Magpadala ng sulat sa huling alam na address ng tao. Isulat ang 'return service requested' sa labas ng sobre. Kung ang taong pinag-uusapan ay nag-file ng form ng pagbabago ng address sa kanyang post office, ibabalik ang sulat kasama ang kanilang forwarding address.

 2. Suriin ang mga profile sa social media

  Suriin ang mga profile sa social media para sa taong pinag-uusapan. Kung hindi madaling mahanap ang kanilang profile, kumonekta sa magkakaibigan o miyembro ng pamilya. Paliitin ang mga resulta ng paghahanap sa pamamagitan ng pagsasama ng pagkilala sa mga marker, gaya ng bayan, mga paaralang pinasukan o mga interes.

 3. Magsagawa ng online na paghahanap

  Maghanap sa mga database ng online na address, tulad ng White Pages, para sa kasalukuyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kung ang taong lumipat ay hindi nag-update ng kanilang address sa pamamagitan ng serbisyo sa koreo, maaaring hindi tumpak ang mga resulta.

 4. Maghanap ng mga rekord ng hukuman

  Maghanap sa mga rekord ng hukuman sa loob ng county kung saan nakatira ang tao. Kung ang tao ay may paglabag sa trapiko o isang kasong kriminal na isinampa laban sa kanila, ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng pampublikong rekord.