Paano Mo Kinakalkula ang Dami ng Gravel para sa isang Driveway?

De Agostini / G. Dagli Orti / De Agostini Picture Library / Getty Images

Kalkulahin ang dami ng graba na kailangan para sa isang driveway sa pamamagitan ng pagpaparami ng haba ng driveway sa lapad at pagkatapos ay sa nais na lalim ng graba. Hatiin ang resulta sa 27 upang matukoy ang kinakailangang dami ng graba sa cubic yards.ang asukal ay isang timpla

Karamihan sa mga supplier ng graba ay nagbebenta ng graba sa pamamagitan ng cubic yard, bagama't ang ilan ay nagbebenta ayon sa timbang. Upang kalkulahin ang cubic yards ng graba na kailangan para sa isang driveway, i-multiply muna ang haba ng driveway sa talampakan sa lapad sa talampakan. Ang resulta ay ang surface area ng graba na kailangan para sa driveway. I-multiply ang resulta na ito sa nais na lalim ng graba na ipinahayag din sa mga paa. Halimbawa, ang lalim na 3 pulgada ay magiging 0.25 talampakan at ang 6 na pulgada ay magiging 0.5 talampakan.

Ang pagpaparami ng haba sa lapad ng lalim ay nagbibigay ng dami ng graba na kailangan sa cubic feet. Upang makarating sa cubic yards, hatiin ang halaga sa 27, ang bilang ng cubic feet sa isang cubic yard. Bilang halimbawa, ang cubic yards ng graba na kailangan para sa driveway na 48 feet ang haba at 9 feet ang lapad sa lalim na 3 inches ay magiging 48 x 9 x 0.25 = 108 cubic feet. Hatiin ang 108 sa 27 upang makarating sa 4 cubic yards ng graba.

Kung ang nagbebenta ng graba ay nagbebenta ng graba ayon sa timbang, hanapin ang timbang sa bawat cubic yard ng uri ng graba na plano mong gamitin, at i-multiply ito sa bilang ng mga cubic yard na iyong nakalkula.