Ano ang mga Batas Tungkol sa Paghahanap ng Mga Numero ng Plate ng Lisensya?

Karaniwang labag sa batas para sa sinuman maliban sa isang miyembro ng tagapagpatupad ng batas na magpatakbo ng pagsusuri sa plaka ng lisensya sa ibang tao. Gayunpaman, ibinibigay ang pahintulot na gawin ito para sa mga kadahilanan ng kaligtasan at pagnanakaw ng sasakyang de-motor o driver.Ang pag-access sa mga talaan ng sasakyan ay pinamamahalaan ng Federal Driver's Privacy Protection Act sa United States. Ang batas ay isang pederal na batas na kumokontrol sa pagsisiwalat ng mga pampublikong rekord na natipon ng mga Kagawaran ng mga Sasakyang Motorsiklo ng estado. Nagbibigay din ang mga ahensya ng gobyerno ng access upang tingnan ang impormasyong ito, para sa pag-alis ng mga talaan na hindi may-ari at para sa mga negosyo upang i-verify ang personal na impormasyon. Ang mga batas ng estado ay may sariling mga pahintulot din.

Labag sa batas ang pagkuha ng mga rekord ng driver para sa labag sa batas na mga kadahilanan at ito ay bumubuo ng isang kriminal na pagkilos upang gawin ito. Karamihan sa mga website na nag-aalok ng mga paghahanap ng mga plaka ng lisensya ay mga scam at may pinong print na nagdedetalye ng kanilang tunay na intensyon. Ang DMV ay hindi nagbebenta ng mga talaan ng pagpaparehistro, na protektadong impormasyon na magagamit lamang sa mga lisensyadong pribadong imbestigador at tagapagpatupad ng batas.

Ang mga kagalang-galang na website na ini-sponsor ng mga estado na nag-aalok ng naturang impormasyon ay umiiral, ngunit kailangang masuri nang mabuti para sa pagiging tunay. Karaniwang nagkakahalaga ang mga ito sa pagitan ng $35 at $45 para sa paghahanap ng plaka ng lisensya. Ang Docusearch Investigations ay isang na-verify na kumpanya na nagbibigay ng impormasyon sa plaka ng lisensya na may iisang bayad sa bawat paghahanap.