Ano ang Kahulugan ng Medieval?

Bruce Yuanyue Bi/Lonely Planet Images/Getty Images

Ang Medieval ay nangangahulugang anumang bagay na may kaugnayan sa Middle Ages na naglalarawan sa Europa sa pagitan ng 500 hanggang 1500 C.E. Ginagamit din minsan ng mga tao ang salitang medieval para pag-usapan ang isang bagay na napakaluma. Sa partikular, ang salita ay ginagamit upang ilarawan ang mga bagay na napakaluma na hindi na angkop para gamitin sa kasalukuyang sitwasyon.



Nagsimulang gamitin ng mga tao ang salitang medieval upang ilarawan ang Middle Ages noong ika-19 na siglo. Ang salita ay hindi karaniwang ginagamit bago ang panahong iyon. Ang mga tao ay nagkaroon ng ideya ng Middle Ages nang mas matagal, gayunpaman. Ang salita ay nagmula sa Latin na medium na aevum, na nangangahulugang nasa gitnang edad. Noong unang likhain ang termino, ginamit ito ng mga iskolar upang ilarawan ang panahon sa pagitan ng pagtatapos ng Imperyong Romano hanggang sa simula ng Renaissance. Tinawag itong Middle Ages dahil ang panahon ng Imperyong Romano at ang panahon ng Renaissance ay karaniwang itinuturing na mas mahalaga. Noong unang ginamit ng mga istoryador ang termino, ang Dark Ages ay ipininta bilang ganap na barbaric at ignorante. Sa buong ika-19 at ika-20 siglo, ang ideyang ito ay nagbago upang maging mas malilim at makilala na maraming mga pagsulong sa teknolohiya at edukasyon sa buong panahon.