Ano ang Kahulugan ng Exchange Mobility?

Axion23/CC-BY 2.0

Ang exchange mobility ay ang sociological concept na nagmumungkahi na ang lipunan ay binubuo ng mga klase at ang mga klase na ito ay nagpapanatili ng medyo static na bilang ng mga tao. Kung ang isang nakatakdang bilang ng mga tao ay lumipat pataas mula sa gitnang uri, isang pantay na bilang ang inaasahang bababa mula sa mataas na uri.Ang konsepto ng exchange mobility ay karaniwang tinutukoy din bilang relative mobility o circulation mobility. Ito ay bahagi ng proseso ng panlipunang kadaliang kumilos na tumutukoy sa panlipunang posisyon ng isang partikular na tao, klase, grupo o bansa, na tumutukoy sa istrukturang panlipunan. Ang ideya ng exchange mobility ay hindi isang napatunayang pamantayan, dahil maraming salik ang nakakaapekto sa istruktura ng uri ng lipunan at lumilikha ng mga pagkakaiba-iba nang naaayon.