Ano ang Mensuration sa Mathematics?

Cultura RM/Mately/Collection Mix: Mga Paksa/Getty Images

Ang Mensuration ay isang sangay ng matematika na tumatalakay sa pagsukat ng mga lugar at volume ng iba't ibang geometrical figure. Ang mga figure tulad ng cube, cuboids, cylinders, cones at spheres ay may volume at area. Ang pagsukat ay tumatalakay sa pagbuo ng mga formula upang sukatin ang kanilang mga lugar at dami.Ang lugar ng isang kubo ay nakuha gamit ang formula A = 4 x haba squared. Ang dami ng isang kubo ay nakuha gamit ang formula V = haba ng cube.

Ang lugar ng isang cuboid ay nakuha gamit ang formula A = 2 [lb + lh + bh] kung saan ang l ay ang haba, ang b ay ang lapad at ang h ay ang taas ng cuboid. Ang dami ng cuboid ay nakuha gamit ang formula na V = haba x lapad x taas.

Ang curved surface area ng isang right circular cylinder ay maaaring makuha gamit ang A = 2πrh kung saan ang h ay ang taas ng cylinder at r ay ang radius ng base ng cylinder. Ang kabuuang lugar ng ibabaw ng silindro ay nakuha gamit ang A = 2πr [h+r], at ang volume ay nakuha gamit ang V = πr2h.

Ang isang kono ay may curved surface area na tinatawag na lateral surface area. Ang dami ng isang kono ay isang-katlo ng dami ng isang silindro na may parehong taas at radius ng base.

Ang lugar ay ipinahayag sa square units, habang ang volume ay ipinahayag sa cubic units.