Bakit Mabuting Pinuno si John F. Kennedy?

Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images

Ipinakita ni John F. Kennedy ang mga katangian ng pamumuno ng karisma, lakas, sigasig at kumpiyansa, na nakatulong sa kanya na masigurado ang posisyon ng ika-35 na pangulo ng Estados Unidos. Kinuha ni Kennedy ang pagkapangulo sa edad na 43, na ginawa siyang pinakabatang pangulo na nahalal. Si Kennedy at ang kanyang kabataang pamilya ay naging sikat at iconic na mga Amerikano dahil sa magandang hitsura, kagandahan at matinding dedikasyon sa bansa.Pinangasiwaan ni Kennedy ang papel ng mga tropang U.S. sa ilang mga internasyonal na lokasyon, kabilang ang Cuba. Nakuha niya ang puso ng mga Amerikano, partikular na ang mga minorya, sa pamamagitan ng pagtataguyod para sa mga karapatang sibil, at pagpapakita ng malalim na pangako sa serbisyo publiko at paggalugad sa kalawakan. Bago ipagpalagay ang pagkapangulo, nagsilbi si Kennedy sa Kongreso ng U.S..